Όραμα
_

Το Όραμα μας

 

_

‘Όραμα του HOMIE SCHOOL  είναι να αποτελέσει ένα δεύτερο σπίτι και μια εκπαιδευτική οικογένεια για παιδιά προσχολικής ηλικίας και νηπιαγωγείου. Ένα σπίτι γεμάτο με  αγάπη, ενσυναίσθηση, και μάθηση. Εκπαιδευτική προσέγγιση μας είναι η παιγνιώδη και βιωματική διδασκαλία. Συνδυάζοντας στοιχεία παιδαγωγικών μεθόδων της Maria Montessori  και  του Loris Malaguzzi, εμπνευστή της παιδαγωγικής μεθόδου Regio Emilia, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο περιβάλλον, δημιουργήσαμε ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης. Η μέθοδος  Project και η παιδαγωγική του δάσους είναι δυο σημαντικά παιδαγωγικά εργαλεία του ΗΟΜΙΕSCHOOL.

Reggio Emilia
_

Μέθοδος

Reggio Emilia

 

_
Μέθοδος Reggio Emilia
Μέθοδος Reggio Emilia

Τα παιδιά είναι ικανά, με βαθιά περιέργεια και δυνατότητες και μπορούν από μόνα τους να καταλάβουν τον κόσμο τους και τη θέση τους μέσα σε αυτό.
Με συνεργατική διδασκαλία, ο δάσκαλος και το περιβάλλον γίνονται ερμηνευτές και συμμαθητές της παιδικής αναζήτησης. Έτσι, η συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών επιτυγχάνεται με την διερεύνηση, την εξερεύνηση, την επεξεργασία και την συμβολική αναπαράσταση. Ο λόγος, η κίνηση, το σχέδιο, η πλάση, η μουσική, η εξωτερίκευση και η δημιουργία συναισθημάτων και βιωμάτων λειτουργούν καταλυτικά στην ανακάλυψη του κόσμου και την αντίληψη του από τα παιδιά.
Η γνώση εν τέλει επιτυγχάνεται μέσω των παιδικών εξερευνήσεων με συμπαραστάτες τους δασκάλους τους και το περιβάλλον.

Project
_

Μέθοδος Project

(σχέδιο εργασίας)

 

_
Μέθοδος Project
Μέθοδος Project

Η μέθοδος Project ( σχέδιο εργασίας) αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση βιωματικής διδασκαλίας για την προσχολική ηλικία. Τα παιδιά είναι αυτά που σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν το θέμα που θα εξερευνήσουν – ενεργά,  αποφασιστικά και πάντα ως ομάδα. Το θέμα, είναι ανοιχτό, δεν έχει συγκεκριμένα όρια και δομή. Από το θέμα προκύπτουν δραστηριότητες οι οποίες κινητοποιούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το project τελικά δίνει απαντήσεις στις απορίες, τα προβλήματα και τις ανάγκες των παιδιών για μάθηση, που πηγάζουν από την καθημερινή ζωή, τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους. Τα παιδιά μυούνται στην επιστημονική αλήθεια και μοιράζονται τη χαρά της συμβολής και της επίτευξης, που ενισχύουν τα αυτοσυναίσθήµατα τους.

Δάσος
_

Παιδαγωγική του

Δάσους

_
Σκάβοντας τον κήπο
Σκάβοντας τον κήπο

Η παιδαγωγική του δάσους είναι μια μέθοδος σύμφωνα με την οποία η φύση και το φυσικό περιβάλλον είναι οι πιο μεγάλοι παιδαγωγοί διότι παρέχουν πολλά ερεθίσματα στα παιδιά. Κάθε Παρασκευή το μάθημα μεταφέρεται στον ειδικά διαμορφωμένο φυσικό χώρο της αυλής μας ή σε κάποιο βουνό ή λόφο της περιοχής μας (το ονομάζουμε Nature Class). Είναι μία εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία προάγει την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσω της ελευθερίας της επαφής με την φύση.