Τμήματα
_

Τα Τμήματα μας

_
Παιχνίδια στην τάξη
Παιχνίδια στην τάξη

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ

2- 3 ΕΤΩΝ

Μέθοδος Reggio Emilia
Μέθοδος Reggio Emilia

ΠΑΙΔΙΚΟ

3-4 ΕΤΩΝ

Τμήμα Διδασκαλίας
Τμήμα Διδασκαλίας

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4-6 ΕΤΩΝ